Lego Serious Play

Tykkää tästä: Tykkää Lataa Olen viime vuonna opiskellut palvelumuotoilua, jotta voisin tarjota asiakkaillemme uusia menetelmiä varhaiskasvatuksen toimintaprosessien kehittämiseen. Syventää idean reflektointia ja lisätä keskustelua aiheesta ryhmän kesken. Keskustelin RAFO:ssa kunta-alan päättäjien kanssa siitä, kuinka nämä haasteet ratkaistaan ja miltä kuntien lego serious play näyttää. Suurin painoarvo on kertomisella, kuuntelulla ja keskustelulla. Pyydä tarjous mentaalivalmennuksesta tai LSP®-fasilitoinnista.

Vakavaa leikkiä varhaiskasvatuksessa – LEGO® SERIOUS PLAY® lasten osallistamisessa

Palikoiden avulla pyritään rakentamaan konkreettisia ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin. Rakentamisen jälkeen vuorossa on jakamisvaihe, jolloin jokainen pääsee kertomaan oman tuotoksensa yksityiskohdista. Se menee lintsille tai tivoliin tai tykkimäelle tai särkänniemelle. Mikäli haluat kouluttautua käyttämään menetelmää itse, voimme lämpimästi suositella kouluttajaksi Mirjami Sipponen-Damonteajoka on erinomainen fasilitaattori ja kouluttaja. Lego serious play teimme tiedotteen ja lupakyselyn osallistumisesta työpajaan. Kysy oikeita kysymyksiä Onnistunut fasilitaatio vaatii paljon valmistelua. Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:.

lego serious play

Kehitetään yhteisöllisesti menetelmiä

Perroscent voi auttaa sinua näissä haasteissa. Menetelmän tavoitteena on kehittää luovaa ajattelua ja viestintää. Menetelmää voisi hyvinkin käyttää apuna lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa lapsen mielipiteiden ja toiveiden selvittämiseen. Ilmoita uusista artikkeleista sähköpostilla. Vuonna LEGO jakoi menetelmän avoimesti käytettäväksi siitä kiinnostuneille yhteisökehittäjille. Nyt tämä pohdinta on konkretisoitunut siten, että ensimmäiset vakavan leikin tuokiot on pidetty. Ei rajoja.

hoitolaukku blogi

Shirute LSP CX Play – TosiLeikki COACHES | Shirute | Onnellisten asiakkaiden asiantuntija

Haluatko tietää jotain muuta? He ovat luoneet ja kehittäneet erilaisten organisaatioiden asiakkuuskokemuksia ja strategioita kansainvälisesti lego serious play vuosikymmenien kokemuksella. Käytän apuna myös Lego® Serious Play® -fasilitointimenetelmää olen sertifioitu LSP®-fasilitaattorieli voimme halutessanne ratkoa myös esim. Kyseessä on luovan ideoinnin menetelmä, jossa hyödynnetään Legoilla rakentamista ideointiprosessin tukena. Muita kirjoituksia. Lapsen osallisuuden lisääminen sekä lapsen äänen kuuluville nostaminen nousivat suurimmiksi tavoitteiksi aihetta ja menetelmää tarkastellessa vaikutusten näkökulmasta. Se on osoitus älykkyydestämme.

Mentaalivalmennus ja Lego® Serious Play® -fasilitointi – Perroscent

Micael on useiden vuosien ajan toiminut yhteistyössä LEGO® Serious Play® metodin luojan, professori Johan Roosin kanssa tutkien ja kehittäen metodia ja sen uusia sovellutuksia. Kansainvälinen best-seller Customer Experience 2 on hänen toinen teoksensa asiakkuuskokemuksesta. Itse työpajaan ja suunnitelmiin! Leikkiä pidetään kulttuurissamme asiana, joka ei tuota mitään. Saimme kuulla lapsen leikkineen päivän työpajaa nallet oppilainaan.